HOME

Marcel Artiaga Valls és un músic instrumentista de Tible. 
Compositor i arranjador, especialment de música per a Cobla.
Intèrpret també de Flauta i Saxo.

       
    
Membre de l'Orquestra Internacional Maravella

   
Director de la Cobla Xaloc