INICI


Marcel Artiaga i Valls                                                                                                                                                                          

Compositor i arranjador, especialment de música per a Cobla. 

Tible solista de la Cobla-Orquestra Montgrins des de l'any 1992. 


Intèrpret també de Flauta i Saxo. 


Ha estat professor de Tible en vàries escoles i tallers de Cobla. 


Tanmateix ha estat director de diverses Cobles. Destaca la Cobla 


Premià de la que n’és el seu director des del 1992.