INICI                     Marcel Artiaga Valls

                                 * * * *

Compositor i arranjador, especialment de música per a Cobla.
Tible Solista de la Cobla-Orquestra Montgrins del 1992 al 2019.
Intèrpret també de Flauta i Saxo.
Ha exercit de professor de Tible en vàries escoles de Cobla.
Tanmateix ha estat director de diverses Cobles. Destaca la Cobla Premià de la que n'és el seu director des del 1992.